Jaracuaro is a town located on north shore of Lake Patzcuaro. When I entered the town I immediately saw some women in embroidered blouses. / 1_lake_patzcuaro
Bob Freund
7/7/2005
Return to Purepechas of Lake Patzcuaro Region
info@mexicantextiles.com
Home Next

 

1_lake_patzcuaro